Czapska Maria
 
Encyklopedia PWN
Czapska Maria, ur. 6 II 1894, Praga, zm. 11 VI 1981, Maisons-Laffitte k. Paryża,
siostra Józefa, historyk literatury, eseistka, tłumaczka;
w czasie okupacji niemieckiej współpracowała z Radą Pomocy Żydom „Żegota”; od 1945 w Paryżu, współredaktor „Kultury”; autorka prac z zakresu historii oraz historii literatury, m.in. biografii Ludwika Śniadecka (1938), Szkiców Mickiewiczowskich (1963); w utworach wspomnieniowych nawiązywała do doświadczeń II wojny światowej (Dwugłos wspomnień 1965, z bratem), a także do tradycji rodzinnej, ukazując przemiany życia i świadomości ziemiaństwa na Kresach u progu XX w. (Europa w rodzinie 1970, Czas odmieniony 1978); antologia Polacy w ZSRR (1939–1942) (1963, wyd. krajowe 1991); prace edytorskie i przekładowe (m.in. Nocny lot A. de Saint-Exupéry’ego 1933).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia