Czanieckie, Jezioro
 
Encyklopedia PWN
Czanieckie, Jezioro, Czaniecki Zbiornik Wodny, Zbiornik Wodny Czaniec,
zbiornik retencyjny na Sole (woj. śląskie);
45 ha; pojemność całkowita i użytkowa ok. 1,2 mln m3; utw. 1967; zaopatruje w wodę GOP i Bielsko-Białą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia