Czagos
 
Encyklopedia PWN
Czagos, Chagos Archipelago,
grupa kilku atoli w centralnej części O. Indyjskiego, ok. 1600 km na południe od Płw. Indyjskiego; wchodzi w skład Bryt. Terytorium O. Indyjskiego, na północny wschód od Madagaskaru i na południe od Malediwów; wchodzi w skład Bryt. Terytorium O. Indyjskiego;
pow. ok. 60 km2; brak stałych mieszkańców, ludność — ok. 2 tys. osób, stanowi personel baz wojsk. (Amerykanie, nieliczni Brytyjczycy); gł. atole: Diego Garcia, Peros Banhos, Salomon; na Diego Garcia duża baza marynarki wojennej USA, lotnisko wojsk., port bunkrowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia