Czacki Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Czacki Tadeusz, ur. 28 VIII 1765, Poryck (Wołyń), zm. 8 II 1813, Dubno,
syn Szczęsnego, brat Michała, uczony, działacz gosp. i oświatowy;
prowadził badania nad gosp. stanem kraju; autor projektów podźwignięcia gospodarki pol. przez rozwijanie handlu i rzemiosła oraz zniesienie ograniczeń dla Żydów; poszukiwał nowych złóż soli (po utracie przez Polskę Bochni i Wieliczki); badał możliwości handlu z Mołdawią i Turcją; zapoczątkował opracowanie dokładnej hydrograf. mapy Polski i Litwy, która miała być podstawą regulacji rzek; współzałożyciel (1800) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie; 1803 wizytator szkół guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej; 1805 zał. Liceum Krzemienieckie; O litewskich i polskich prawach... (1800–01), Obraz panowania Zygmunta Augusta (1835).
Bibliografia
M. ROLLE Tadeusz Czacki i Krzemieniec, Lwów 1913.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia