Cuzco
 
Encyklopedia PWN
Cuzco
[kụsko],
Cusco Wymowa,
m. w południowej części Peru, w Kordylierze Wschodniej (Andy Środkowe), na wys. ok. 3400 m, w dolinie rz. Vilcanota;
ośr. adm. dep. Cuzco; stolica państwa Inków, zał. prawdopodobnie w XII w.; 1533 zajęte przez hiszp. oddziały F. Pizarro; 1536 spalone podczas powstania Manco Inki; na jego gruzach Hiszpanie zbudowali nowe miasto; 1650 i 1950 poważnie zniszczone wskutek trzęsienia ziemi. Przemysł włók., skórz., spoż.; ośr. rzemiosła (wyroby skórz., wełn.) i turystyki; węzeł drogowy przy linii kol. z Arequipy do Machu Picchu; połączenie drogą samochodową z Limą; port lotn.; uniw. (od 1692); muzea; liczne fragmenty budowli Inków (m.in. ruiny pałacu, XI w.), katedra, kościoły i klasztory oraz pałace (XVI–XVIII w.), wpisane na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO. W pobliżu Cuzco ruiny twierdzy i obserwatorium astr. Inków.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Cuzco, kościół i klasztor San Domingo (Peru) fot. J. Makowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Sacsahuamán, ruiny inkaskiej cytadeli na terenie Cuzco (Peru) fot. T. Sokołowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia