Colonna-Walewski Aleksander
 
Encyklopedia PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia