Collège de France
 
Encyklopedia PWN
Collège de France
[kolẹż dö frã:s] Wymowa,
fr. wyższa uczelnia, niezależna od Uniw. Paryskiego (Sorbony),
zał. 1530 (obecna nazwa od 1795), odegrała ważną rolę w rozwoju myśli nauk.; profesura w Collège de France jest uważana za najwyższy szczebel kariery nauk. we Francji, a jej uzyskanie nie jest uwarunkowane posiadaniem stopni i tytułów nauk.; profesorów Collège de Francepowołuje prezydent Francji na wniosek czł. Instytutu Francji i Collège de France; każdy profesor dowolnie określa przedmiot swoich wykładów; studia w Collège de France są bezpłatne, powszechnie dostępne i prowadzone wyłącznie dla pogłębienia wiedzy, bez nadawania słuchaczom stopni nauk.; do grona profesorów i słuchaczy C.de F. należało wielu najwybitniejszych intelektualistów, m.in.: J. Michelet, E. Renan, H. Bergson, P. Valéry, C. Lévi-Strauss, a wśród Polaków: A. Mickiewicz, J. Grotowski, B. Geremek; Collège de France ma 2 wydziały: humanist. i nauk ścisłych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia