Chudek Mirosław
 
Encyklopedia PWN
Chudek Mirosław, ur. 4 XII 1934, Częstochowa,
specjalista w dziedzinie górnictwa;
od 1969 profesor Politechniki Śląskiej; prace z zakresu mechaniki górotworu i budownictwa podziemnego; oprac. i wykorzystał w praktyce teorię prognozowania deformacji górotworu oraz teorię wyznaczania filarów ochronnych przeznaczonych do ochrony obiektów powierzchniowych i podziemnych podczas eksploatacji górnictwa; autor wielu prac z zakresu górnictwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia