Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej
 
Encyklopedia PWN
Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (ChDRP),
partia polityczna, założona IX 1997 przez grupę działaczy związanych z L. Wałęsą;
ChDRP odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata; wysuwa hasła budowy Polski suwerennej, sprawiedliwej, samorządnej i solidarnej; opowiada się za oparciem życia społecznego na zasadach: sprawiedliwości, pomocniczości państwa, współdziałania i współpracy na rzecz wspólnego dobra; postuluje przyspieszenie prywatyzacji przy udziale polskiego kapitału, przeprowadzenie reprywatyzacji i powszechnego uwłaszczenia, decentralizację zarządzania państwem i zredukowanie udziału państwa w gospodarce i życiu społecznym, sukcesywne obniżanie podatków i opłat (podatek liniowy dla osób fizycznych, stopniowo zmniejszane podatki pośrednie), dążenie do osiągnięcia trwałego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego; przewodniczący: L. Wałęsa; po przegranych przez niego 2000 wyborach prezydenckich znaczenie partii zmalało, a jej działalność praktycznie zanikła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia