Chrzanowski Wojciech
 
Encyklopedia PWN
Chrzanowski Wojciech, ur. 14 I 1793, Biskupice (woj. krak.), zm. 26 II 1861, Paryż,
generał, topograf wojskowy.
Brał udział w pracach nad mapą Królestwa Pol.; w powstaniu listopadowym szef Sztabu Gł.; po 1831 na emigracji; 1849 nacz. wódz armii piemonckiej; kierował końcowymi pracami nad wydaniem wielkiej mapy Polski w skali 1 : 300 000 (Paryż 1859).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia