Chotel Czerwony
 
Encyklopedia PWN
Chotel Czerwony,
w. w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim (gmina Wiślica), w Niecce Soleckiej, w dolinie rz. Maskalis (lewy dopływ Nidy);
got. kościół parafialny fundacji J. Długosza (1443–50); 2 rezerwaty: Przęślin i Góry Wschodnie (wzgórza gipsowe z roślinnością stepową). W pobliżu Chotelu Czerwonego wiele stawów rybnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia