Chodźko Ignacy
 
Encyklopedia PWN
Chodźko Ignacy, ur. 29 IX 1794, Zabłoczyzna (pow. wilejski), zm. 1 VIII 1861, Dziewiętnia (tamże),
pisarz;
podczas studiów w Wilnie 1810–14 czł. Tow. Szubrawców; 1858 współautor wil. wydawnictwa albumowego na cześć cesarza Aleksandra II Romanowa (co wywołało społ. oburzenie); jeden z czołowych apologetów tradycji staroszlacheckich; autor popularnych Pamiętników kwestarza (w 3 serii Obrazów litewskich t. 1–3 1843–45); ogłosił także Podania litewskie (seria 1–4 1852–60); Pisma (t. 1–3 1880–81), Wybór pism (1903).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia