„Chłostra”
 
Encyklopedia PWN
utworzony od ich pierwotnej nazwy (Chłopska Straż, 1940–41), nadany przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego, używany 1940–45 w korespondencji i rozkazodawstwie BCh oraz innych organizacji i instytucji podziemnych związanych z rządem RP na uchodźstwie; pierwotnie nazwa „Chłostra” miała ukryć zbrojny charakter organizacji, wskazywać na jej zadania samoobrony terytorialnej i ochrony działaczy ludowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia