Chlamtacz Marceli
 
Encyklopedia PWN
Chlamtacz Marceli, ur. 26 IV 1865, Szarpańce, zm. 7 I 1947, Lwów,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa rzym. i prawa cywilnego;
od 1904 profesor Uniw. Lwowskiego; od 1937 czł. PAU; prawo rzym. badał pod kątem jego praktycznego zastosowania we współcz. cywilistyce; dokonał porównawczego ujęcia wielu problemów obligatoryjnego prawa rzym. z nowoczesnym prawem cywilnym; prowadził badania porównawcze nad stosunkami między odpowiedzialnością poręczyciela a gł. dłużnikiem w prawie rzym. i w prawie cywilnym; O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznym prawie rzymskim z uwzględnieniem prawa cywilnego austriackiego i niemieckiego (1903), Kontrakty realne w prawie rzymskim, w teorii cywilistycznej i w projekcie polskiego kodeksu cywilnego (1930), Zagadnienia posiłkowej poręki w prawie rzymskim i prawach nowożytnych (1932).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia