Chamberland Paul
 
Encyklopedia PWN
Chamberland
[czẹımbərlənd]
Paul, ur. 16 V 1939, Longueuil,
poeta i eseista kanadyjski, tworzący w języku francuskim;
w latach 60. działał na rzecz suwerenności Quebecu; 1963 współzałożyciel i gł. teoretyk mies. „Parti pris”, 1968–78 publikował w czasopismach alternatywnych, prowadził warsztaty poet. Fabrike d’ékriture; od 1985 wykładowca uniw. w Montrealu; twórczość Ch. ewoluuje od liryki agitacyjno-polit. (np. tomy Genèses 1962, Terre Québec 1965, wpisujące się też w nurt tzw. poésie du pays, której twórcy, kreując mit kraju, poszukiwali jednocześnie własnej tożsamości) do problematyki duchowego i kulturowego wyzwolenia jednostki: w tomie L’afficheur hurle (1965) Ch. poddaje krytyce stosunek poezji do prawdy w kontekście alienacji polit. Quebecu, w L’inavouable (1968) przywołuje osobiste przeżycia miłosne; w kolejnych tomach (pod wpływem teorii L. Althussera, J. Derridy, grupy Tel Quel i amer. kontrkultury) zmierza w stronę ezoteryzmu i form postnadrealist., w Demain les dieux naîtront (1974) i Le multiple événement terrestre... (1991) kreśli obraz katastrofy ekol., protestując zarazem przeciw technokratycznej cywilizacji; przekł. pol. w Antologii poezji Quebeku (1985).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia