Carnota cykl
 
Encyklopedia PWN
Jeżeli wszystkie przemiany w cyklu Carnota są odwracalne, to mówi się o odwracalnym cyklu Carnota. Zgodnie z II zasadą termodynamiki sprawność dowolnego cyklu Carnota nie może być większa od sprawności odwracalnego cyklu Carnota równej gdzie T1T2 — temperatury bezwzględne przemian izotermicznych w cyklu, przy czym T1 > T2. Pojęcie odwracalnego cyklu Carnota jest wykorzystywane czasami do określenia termodynamicznej skali temperatur. Cykl ten opracował teoretycznie 1824 N.L.S. Carnot.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia