Candolle Augustin Pyrame
 
Encyklopedia PWN
otworzył nową epokę w botanice, wprowadzając i rozwijając w swych dziełach i wykładach naturalny system podziału świata roślin, zapoczątkowany przez A. de Jussieu; swój system naturalnego podziału świata roślin oparł na jedności planu budowy poszczególnych grup systematycznych; gł. prace: Théorie élémentaire de la botanique (1813) i Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis (t. 1–7 1824–39), dzieło dokończone przez syna; pracą Rapports sur mes voyages botaniques et agronomiques (1813) stworzył podstawy geografii bot. i rolnej Francji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia