Bystrzyckie, Góry
 
Encyklopedia PWN
Bystrzyckie, Góry, czes. Bystřické hory,
pasmo górskie w Sudetach Środkowych, w Polsce i Czechach (południowo-wschodni kraniec, między dolinami Dzikiej i Cichej Orlicy);
najwyższy szczyt — Jagodna, 977 m; od wschodu opada stromą uskokową krawędzią ku Kotlinie Kłodzkiej, od zachodu ograniczone bruzdą tektoniczną doliny Orlicy, oddzielającą je od równoległego pasma Gór Orlickich; zbudowane z prekambryjskich gnejsów i łupków mikowych, w części północnej przykrytych górnokredowymi piaskowcami i marglami; lasy świerkowe i mieszane; w północnej części ścisły rezerwat przyrodniczy Torfowisko pod Zieleńcem (157 ha).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia