Bystroń Jan Stanisław
 
Encyklopedia PWN
1919–24 profesor Uniw. Poznańskiego, 1925–34 Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1934 Uniwersytetu Warszawskiego; od 1952 członek PAN; zajmował się historią kultury pol., zwyczajów i obyczajów oraz kulturą lud., socjologią wychowania, literatury, teorią komizmu, socjologią miasta; gł. prace: Wstęp do ludoznawstwa polskiego (1926), Socjologia (1931), Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII (t. 1–2 1932), Megalomania narodowa (1935), Kultura ludowa (1936), Komizm (1939), Etnografia Polski (1947), Warszawa (1949); wybór: Tematy, które mi odradzano (oprac. L. Stomma, 1980).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia