Burkina Faso. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Burkina Faso. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 (nowelizacje 1997 i 2000) Burkina Faso jest republiką, na czele której stoi prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu, Zgromadzenia Deputowanych Ludowych (111 deputowanych, wyłanianych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier, mianowany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia