Bułhak Ignacy
 
Encyklopedia PWN
Bułhak Ignacy, imię zakonne Jozafat Ignacy, ur. 20 IV 1758, k. Słonimia (zach. Białoruś), zm. 23 II 1838, Petersburg,
metropolita unicki;
od 1774 w zakonie bazylianów, 1790–95 biskup turowski i koadiutor biskupa pińskiego; po śmierci Katarzyny II dążył do restytucji unii rel. na terenach przejętych przez prawosławie; 1798–1828 biskup brzeski i 1817–28 metropolita unicki Rosji (z nominacji carskiej, bez zgody Rzymu, objął diecezję metropolitarną litew.-wileńską), od 1818 prezes departamentu II Kolegium Duchownego (ds. Kościoła unickiego) w Petersburgu, 1828–33 biskup litew. i 1828–38 prezes Kolegium Gr.-Unickiego w Petersburgu, od 1833 arcybiskup połocki; uległy naciskom władz ros. dążących do likwidacji unii na Białorusi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia