Bücher Karl
 
Encyklopedia PWN
Bücher Karl, ur. 16 II 1847, Kirberg k. Limburga (ob. Hünfelden), zm. 13 XI 1930, Lipsk,
niemiecki ekonomista i socjolog; twórca współczesnego prasoznawstwa;
od 1892 profesor, m.in. Uniwersytetu w Karlsruhe i Lipsku; przedstawiciel młodszej historycznej szkoły w ekonomii. Twórca koncepcji 3 stadiów rozwoju historii gospodarczej ludzkości: od gospodarstwa domowego (opartego na indywidualnej wytwórczości, gdzie nie występuje wymiana) przez miejskie (centralną rolę odgrywa rynek, ale wytworzone dobra trafiają bezpośrednio do konsumentów) do narodowych (gdzie również centralną rolę odgrywa rynek, lecz wytworzone dobra przechodzą przez różne gospodarstwa, zanim zostaną zużyte); koncepcję tę przedstawił w pracy Die Entsehung der Volkswirtschaft (1893), w której przedstawił również opracowany przez siebie schemat 5 systemów pracy wytwórczej: domowej, najemnej, rękodzielniczej, nakładczej i fabrycznej; schemat ten nie uwzględnia faktu, że w praktyce owe systemy mogą występować jednocześnie. W Arbeit und Rhytmus (1896) wyłożył tzw. prawo produkcji masowej (Gesetz der Massenproduktion), wykazując, że zwiększenie rozmiarów produkcji powoduje zmniejszenie kosztów jednostkowych. Był jednym z pierwszych, który docenił społeczne i gospodarcze znaczenie prasy — pokazał, jak reklama i publicystyka gospodarcza kształtują opinię publiczną i wpływają na strukturę popytu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia