Buczkowski Leopold
 
Encyklopedia PWN
Buczkowski Leopold, ur. 15 XI 1905, Nakwasza (Podole), zm. 27 IV 1989, Warszawa,
brat Mariana Ruth, pisarz, malarz i grafik.
W czasie okupacji niem. brał udział w walkach partyzanckich na Podolu; w swych utworach ukazał losy wschodniogalicyjskiej wsi pol.-ukr.-żydowskich, rozdzieranej przez waśnie narodowościowe i społ., unicestwionej wraz z charakterystyczną dla niej kulturą przez terror faszystowski w latach II wojny światowej; plastykę i autentyzm realiów złączył z poetyką sennej wizji, aurą kresowej ballady; Buczkowski stworzył indywidualną i oryginalną odmianę prozy narracyjnej, posługując się m.in. techniką strumienia świadomości, narracją symultaniczną, metodą kolażu tekstów, wątkami autotematycznymi; powieści Wertepy (powstała 1937, wyd. 1947), Czarny potok (powstała 1946, wyd. 1954), Dorycki krużganek (1957), Pierwsza świetność (1966), Uroda na czasie (1970), Kąpiele w Lucca (1974), Oficer na nieszporach (1975), Kamień w pieluszkach (1978); zbiór opowiadań Młody poeta w zamku (1960); książki eseistyczno-autobiogr.: Wszystko jest dialogiem (1984), Proza żywa (1986), Żywe dialogi (1989), powstałe na podstawie rozmów z Buczkowskim przeprowadzonych przez Z. Trziszkę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia