Bučys Algimantas
 
Encyklopedia PWN
Bučys Algimantas Wymowa, ur. 19 X 1939, Kowno,
litew. poeta i krytyk literacki;
poezje refleksyjno-intelektualne, m.in. zbiory wierszy Prie skambančių plytų [‘przy dzwoniących cegłach’] (1963), Antiakimirka [‘antymgnienie’] (1977); prace krytycznolit., portrety lit.; powieść Tik priešas tavo priešams [‘tylko wróg twoich wrogów’] (1982).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia