Bucegi
 
Encyklopedia PWN
Bucegi
[buczẹdżi] Wymowa,
Munţii Bucegi,
pasmo górskie w Karpatach Południowych, w Rumunii, część tzw. Grupy Fogaraskiej, ograniczone od wschodu doliną Prahovy;
długość ok. 40 km, przebieg południkowy; najwyższy szczyt Omul (2505 m); zbudowane głównie z wapiennych zlepieńców; opada skalnymi urwiskami (o wysokości względnej do 1700 m) w kierunku wschodnim, ku dolinie Prahovy; na wierzchowinie formy korazyjne; po stronie zachodniej (u źródeł Jałomicy) ślady zlodowacenia i jaskinie krasowe; górna granica lasu na wysokości 1400–1500 m (obniżona ze względu na występowanie ścian skalnych); rezerwat przyrody Piatra Arsǎ (ok. 7000 ha); region turystyczny, dobrze zagospodarowany; uzdrowisko i ośrodek turystyczny Sinaia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia