Brykowski Ryszard
 
Encyklopedia PWN
Brykowski Ryszard, ur. 8 I 1931, Kołomyja,
historyk sztuki;
studiował na KUL; pracownik nauk. Inst. Sztuki PAN, od 1994 profesor tamże; czł. ICOMOS; zajmuje się historią architektury, gł. drewnianej, inwentaryzacją i konserwacją zabytków, a także dziejami Pokucia i Huculszczyzny; współautor i współredaktor (1960–82) Katalogu zabytków sztuki w Polsce (woj. lubelskie); prowadzi inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce; gł. prace: Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku (1981), Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej (1986), Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej (1995), Kołomyja, jej dzieje, zabytki (1998).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia