Brygos
 
Encyklopedia PWN
Brygos, żył w V w. p.n.e.,
malarz attycki;
szczyt jego twórczości przypada na 490–470 p.n.e.; nazwano go od imienia garncarza Brygosa, którego sygnaturę (epoiesen) wykryto na kilkunastu czarach dekorowanych tą samą reką; twórca malowideł wazowych w stylu czerwonofigurowym; jego dynamiczne przedstawienia atletów, bankietów, scen mitol. wykazują mistrzowskie opanowanie rysunku ludzkiej postaci; sceny te charakteryzują się płynnością pewnej linii, ekspresyjnością gestu i pozy, biegłością w stosowaniu skrótów perspektywicznych (głowy widoczne w ujęciu 3/4), eksperymentami w dziedzinie światłocienia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia