Brunei. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Brunei. Gospodarka.
Podstawą gospodarki są dochody z eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego — ok. 90% wartości produktu krajowego brutto; PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej wynosi 33,6 tys. dolarów USA (2005); rząd dąży do osiągnięcia samowystarczalności żywnościowej, przełamania monokultury gospodarczej oraz do zmniejszenia zależności gospodarki od importu; rozwój gospodarczy kraju hamuje brak odpowiedniej infrastruktury i wykwalifikowanej siły roboczej; 2003 ok. 40% czynnych zawodowo stanowili robotnicy zagraniczni (głównie z Singapuru i Malezji). Rozbudowywane są inne gałęzie przemysłu: włókienniczy, cementowy, poligraficzny i spożywczy.
Przemysł. Wydobycie ropy naft. (ok. 10 mln t) i gazu ziemnego (ok. 12 mld m3) uzależnione od cen na rynku świat.; złoża eksploatowane przez 4 międzynar. towarzystwa naft. (największe Brunei Shell Petroleum Co.) z udziałem sektora państw.; 80% wydobycia pochodzi ze złóż szelfowych; na największym polu Ampa występują także bogate złoża gazu ziemnego; 1978 oddano do użytku jedne z największych w świecie zakłady skraplania gazu ziemnego wraz z terminalem w Lumut (zbud. przez koncern jap. Mitsubishi i bryt.-hol. Shell); cała produkcja jest eksportowana do Japonii. W przemyśle przetwórczym dominuje przerób ropy naft. oraz oparta na własnych surowcach energetyka.
Rolnictwo. Użytki rolne zajmują ok. 2% pow. kraju; gł. uprawy: ryż (zbiory 0,4 tys. t), maniok, melony, banany, ananasy, warzywa; hodowla zwłaszcza bawołów (6 tys. sztuk), trzody chlewnej (6,8 tys. sztuk) i bydła oraz drobiu; rząd posiada wielką fermę bydła w Australii (Terytorium Północne); roczne połowy ryb mor. i słodkowodnych (m.in. krewetki rzeczne) ok. 2 tys. t; rozwinięte rzemiosło (tkactwo, wyroby artyst. ze srebra i mosiądzu, szkutnictwo).
Transport i łączność. Transport gł. wodny; porty mor.: Muara, Kuala Belait, Seria; międzynarodowy port lotniczy Bandar Seri Begawan (od 1972). Sieć drogowa wynosi 2,5 tys. km (2000); gł. szlakiem komunik. jest przecinająca kraj nadbrzeżna szosa z Sabahu do Sarawaku; wysoki poziom motoryzacji (ok. 150 tys. samochodów). Dobrze rozwinięta łączność telefoniczna; w użyciu 137 tys. telefonów komórkowych (2002).
Handel zagraniczny. Bilans handl. dodatni; 2004 ropa naft. i gaz ziemny stanowiły 91% wartości eksportu; ok. 1/2 importu przypada na artykuły żywnościowe (gł. ryż) i wyroby przem.; handel gł. z Japonią, Australią, USA, Chinami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia