Broniewski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Broniewski Stanisław, pseud. Stefan Orsza, Witold, Nosowicz III, ur. 29 XII 1915, Warszawa, zm. 30 XII 2000, Wesoła k. Warszawy,
działacz konspiracji, harcmistrz, z wykształcenia ekonomista;
1928–45 w ZHP, m.in. IX 1939 współorganizator Pogotowia Harcerzy w Warszawie; 1941 komendant Chorągwi Warsz. (Ul „Wisła”), a 1943–44 naczelnik Szarych Szeregów; 1943 dow. akcji pod Arsenałem warszawskim, 1944 walczył w powstaniu warsz., następnie więziony w Bergen-Belsen; 1945 organizator pol. drużyn harcerskich w Niemczech; po powrocie do kraju 1946 pracował m.in. w Centralnym Urzędzie Planowania, Uniw. Łódz.; od 1989 przewodniczący Krajowego Kom. Odrodzenia ZHP oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; napisał m.in. Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika (1983), Florian Marciniak. Naczelnik Szarych Szeregów (1988); 1995 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia