Borinage
 
Encyklopedia PWN
Borinage
[borinạ:ż] Wymowa,
region przem. w południowej Belgii, w prow. Hainaut, przy granicy z Francją;
zagłębie węgla kam. eksploatowane od XII w.; spadek wydobycia po 1950 (niekorzystne warunki geol.), od 1962 modernizacja przemysłu; w latach 80. zamknięcie hut i kopalń; rozwój przemysłu chem., elektrotechniczny, spoż. (gł. browarniczy) i papierniczego; połączony systemem kanałów żegl. z północną Belgią i północno-wschodnią Francją; gł. miasto regionu — Mons.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia