Borecki Iwan
 
Encyklopedia PWN
Borecki Iwan, imię zakonne Hiob, ur. w 2. poł. XVI w., Bircza k. Przemyśla, zm. 12 III 1631, Kijów,
arcybiskup metropolita;
metropolita kijowski 1620–31 (pod imieniem Hioba); wyświęcony bezprawnie przez patriarchę jerozolimskiego Teofana, wznowił hierarchię Cerkwi prawosł. (uzyskał poparcie Kozaków), która formalnie przestała istnieć w Rzeczypospolitej w wyniku unii brzeskiej 1596; dążył do wewn. odrodzenia prawosławia; nie uznany przez Zygmunta III Wazę, zwalczany przez hierarchię Kościoła unickiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia