Bor Paulus
 
Encyklopedia PWN
Bor Paulus, ur. ok. 1601, Amersfoort, zm. 10 VIII 1669, tamże,
malarz holenderski;
niemal nic nie wiadomo o nim aż do 1623, kiedy to został odnotowany jego pobyt w Rzymie — B. należał do czł.-założycieli Bentveughels, stowarzyszenia niderlandzkich artystów w Rzymie; 1626 powrócił do Amersfoort; niewielka, choć bardzo interesująca spuścizna B. (gł. obrazy rel., mitol. i alegoryczne), wykazuje początkowo wpływ Caravaggia, wynikający także z kontaktów z caravaggionistami utrechckimi; dzięki współpracy z J. van Campenem B. uległ też oddziaływaniu środowiska klasycystów haarlemskich, a ekspresyjny światłocień i przytłumiona paleta dzieł powstałych po 1640 świadczy o znajomości twórczości Rembrandta i jego amsterdamskich naśladowców.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia