Boliwia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Boliwia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1967 (wielokrotnie nowelizowana) Boliwia jest republiką, z prezydentem, wybieranym na 5-letnią kadencję (bez prawa reelekcji) w wyborach powszechnych bezwzględną większością głosów (lub wyłaniany przez Kongres Narodowy spośród 3 gł. kandydatów, jeśli żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości głosów); jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do pochodzącego z wyborów powszechnych 2-izbowego Kongresu Nar. (Izba Deputowanych — 130 osób i Senat — 27 osób) o 4-letniej kadencji. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i mianowany przezeń oraz odpowiedzialny przed nim rząd. Na czele wymiaru sprawiedliwości stoi Sąd Najwyższy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia