Bogucki Mieczysław
 
Encyklopedia PWN
Bogucki Mieczysław, ur. 10 XI 1884, Łódź, zm. 8 II 1965, Warszawa,
fizjolog i zoolog;
jeden z organizatorów badań fizjologiczno-mor. w Polsce; 1934–45 dyr. Stacji Mor. w Helu; 1938–45 kier. Stacji Mor. w Gdyni; 1934–39 dyr. Inst. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, od 1954 profesor i kier. Zakładu Hydrobiologii Eksperymentalnej tamże; 1945–51 kier. Mor. Laboratorium Rybackiego w Gdyni; 1946–61 redaktor „Acta Biologiae Experimentalis” i od 1953 „Polskiego Archiwum Hydrobiologii”; prace z zakresu fizjologii zwierząt wodnych, rozrodu i adaptacji do środowiska, ponadto z biologii morza i embriologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia