Bogdanowski Janusz Jan Kanty
 
Encyklopedia PWN
Bogdanowski Janusz Jan Kanty, ur. 16 VIII 1929, Kraków, zm. 16 IV 2003, tamże,
architekt, urbanista, historyk architektury;
studiował na Politechnice Krak. pod kierunkiem G. Ciołka i Z. Nováka; początkowo pracował w Miejskiej Pracowni Urb. w Krakowie i równocześnie na Politechnice Krak., od 1978 profesor tamże; kierował Samodzielną Katedrą Teorii Krajobrazu i Kompozycji Ogrodowej (tamże); czł. TNW, ICOMOS; autor wielu projektów z zakresu urbanistyki, organizacji zieleni (m.in. system zieleni Krakowa, jurajskie parki krajobrazowe), konserwacji ogrodów zabytkowych, rekultywacji terenów górniczych; publikacje m.in.: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu (1976), Problemy metodologiczne rewaloryzacji miasta zabytkowego (1985), Architektura obronna w krajobrazie Polski (1996), Polskie ogrody ozdobne (1998).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia