Boelcke Józef Ignacy
 
Encyklopedia PWN
Boelcke Józef Ignacy, data ur. nieznana, zm. 1785 lub 1786,
tłumacz, leksykograf, redaktor;
pochodził z Wielkopolski; od 1772 związany z kancelarią kanclerza wielkiego koronnego A.S. Młodziejowskiego, od 1777 — z gabinetem król.; 1764 (otrzymawszy od króla przywilej) brał udział w wydawaniu i redagowaniu „Monitora”; autor i redaktor pol. edycji słownika biogr.-hist. Nouveau dictionnaire historique L.M. de Chaudona (Nowy dykcjonarz historyczny 1783–87), przygotował też Dykcjonarz sławnych Polaków, którego jednak nie ukończył (t. 1 zaginął, t. 2 pozostał w rękopisie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia