Blang
 
Encyklopedia PWN
Blang, Puman,
grupa etniczna zamieszkująca południowe Chiny (mają status oficjalnie uznanej narodowości) oraz pogranicze chińsko-birmańskie;
82 tys. (1990); pod względem językowym bliscy grupie Wa; mówią językiem z rodziny austroazjatyckiej; każda wieś jest wspólnotą, domy wraz z inwentarzem należą do osób prywatnych, natomiast ziemia, las i woda są wspólne; wieś składa się z ok. 100 domów zamieszkałych przez kilka lub kilkanaście klanów; klany użytkują ziemię otrzymaną od wspólnoty; cmentarze B. również podzielone są na części klanowe; zmarłych grzebie się w ziemi, kremując jedynie ofiary nadzwyczajnych zdarzeń losowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia