„Błahowist”
 
Encyklopedia PWN
„Błahowist”,
ogólnopol. miesięcznik ukr. Kościoła katol., wyd. od 1991 w Górowie Iławeckim;
pismo społ.-rel. i informacyjno-publicyst.; porusza gł. problemy dotyczące Kościoła greckokatol. oraz mniejszości ukr., wyd. w języku ukr.; ukazuje się „Kalendarz Błahowista” — rocznik; redaktor nacz. E. Popowycz; nakład ok. 2,5 tys. egz. (1998).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia