Biskupice
 
Encyklopedia PWN
Biskupice,
w. w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim (gmina Brwinów), na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Zimną Wodą (lewy dopływ Utraty); roln. zakład doświadczalny.
(1998); zakład doświadczalny SGGW-AR w Warszawie. W 1971 odkryto tu w dolinie Zimnej Wody ślady osady o pow. 7 ha (I w. p.n.e.–III w. n.e.); 1976–86 przebadano pow. 3,2 ha; na terenie osady odnaleziono pozostałości 3600 pieców hutn. typu dymarka, liczne paleniska kowalskie i 11 pieców do wypalania wapna; żelazo wytapiano z rudy łąkowej (limonit); osada w B. jest najlepiej zbadanym stanowiskiem tzw. Mazow. Ośr. Hutn., który usytuowany we wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej zajmował pow. ok. 300 km2 i obejmował ponad 120 osad mieszkalno-produkcyjnych i sezonowych miejsc produkcji hutniczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia