Birka
 
Encyklopedia PWN
Birka,
wczesnośredniow. miasto w Szwecji, na wyspie Björkö, we wschodniej części jez. Melar, na zachód od Sztokholmu.
rozległe kontakty handl., m.in. z Bizancjum i Chinami; wykopaliska: fragmenty miasta z wałem, pozostałości grodu otoczonego od strony lądu kam. murem wzmocnionym drewnianą palisadą, ponad 2 tys. grobów kurhanowych (gł. ciałopalnych), często bogato wyposażonych w dary, częściowo pochodzące z importu; zespół wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia