Bibliothèque nationale
 
Encyklopedia PWN
Bibliothèque nationale
[bibliotẹk nasjonạl]
w Paryżu,
fr. biblioteka nar.; zapoczątkowały ją 1368 zbiory Bibliothèque Royale, zał. przez Karola V Mądrego w Luwrze, oparte na kolekcjach z zamków Fontainebleau i Blois;
od 1537 pierwszy w dziejach bibliotek egzemplarz obowiązkowy; od 1570 w Paryżu; 1692 po raz pierwszy udostępniona publiczności; 1790 przekształcona w Bibliothèque nationale; od 1926 wraz z bibliotekami: Arsenału (zał. 1797), konserwatorium nar. (zał. 1795), opery nar. (zał. 1880) tworzy Réunion des bibliothèques nationales; gromadzi fr. produkcję wydawniczą i reprezentatywną świat.; krajowe centrum informacji bibliograf.; tworzy katalogi centralne; wydaje m.in. od 1811 bieżącą bibliografię nar., od 1972 pt. Bibliographie de la France-Biblio; biblioteka automatyzowana w systemie OPALE PLUS; multimedialny katalog Bibliothèque nationale od 1994 jest dostępny w Internecie; 1998 zbiory wynosiły 10,4 mln jednostek bibliotecznych; 1992–96 w dzielnicy Tolbiac powstał nowy gmach — Bibliothèque nationale de France.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia