Biblioteka Polska
 
Encyklopedia PWN
Biblioteka Polska w Rzymie, Biblioteca Polacca di Roma, Biblioteka Stacji Naukowej PAN w Rzymie,
powstała w końcu 1927 wraz ze Stacją Nauk. PAU, od 1957 — PAN, z księgozbioru ofiarowanego Ekspedycji Rzym. 1921 przez J. Michałowskiego, kierującego Stacją i biblioteką do 1946;
cenny warsztat nauk. gł. w zakresie nauk humanist., współpracuje z wł. instytucjami nauk., propaguje kulturę pol. we Włoszech; na pocz. lat 90. zbiory liczyły ok. 29 tys. tomów, w tym 500 tytułów czasopism, ok. 40 tys. jednostek bibliotecznych zbiorów specjalnych i 350 starych druków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia