Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne
 
Encyklopedia PWN
Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne,
partia białoruska mniejszości nar. w Polsce; utworzone 1990 w Białymstoku;
celem jest obrona praw Białorusinów, zabieganie o dwujęzyczność urzędów i nazewnictwa geogr.-adm. w ośr., w których licznie zamieszkuje ludność białoruskiej, o dostęp do środków masowego przekazu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia