Biała Podlaska
 
Encyklopedia PWN
Biała Podlaska,
miasto w województwie lubelskim, pow. grodzki, na pograniczu Równiny Łukowskiej i Zaklęsłości Łomaskiej, nad Krzną;
Ludność miasta: ogółem — 57,3 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 1 168,7 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 49 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 23°08′E, szerokość geograficzna: 52°02′N
Data założenia miasta: 2. poł. XV w.
Prawa miejskie: nadanie praw — przed 1522
Oficjalne strony WWW: www.bialapodlaska.pl
jako miasto wzmiankowana 1522; własność Radziwiłłów; od 1628 filia Akad. Krak.; 1863–64 jeden z ośr. powstania styczniowego; 1905–07 rewolucyjne wystąpienia mieszk.; podczas okupacji niem. 1941–42 getto (ok. 7 tys. osób, wywiezione do ośr. zagłady w Sobiborze i Treblince); liczne egzekucje, m.in. XI 1942 Niemcy rozstrzelali ok. 3,5 tys. osób; 1941–44 obóz jeńców radzieckich, od 1943 również wł.; rejon działania partyzantki AK, BCh, AL i GL; 1809–1975 siedziba powiatu (1815–42 — obwodu), 1975–98 siedziba województwa, od 1999 ponownie powiatu. ośr. przem. i rozwijający się ośr. handl.; przemysł bawełniany, odzieżowy, meblarski, środków transportu, elektrotechniczny (sprzęt oświetleniowy), spoż. (młynarski, mleczarski, przetwórstwo owoców i warzyw); zakłady elementów wielkopłytowych, graficznych, wytwórnia mas bitumicznych; węzeł drogowy na trasie Warszawa–Moskwa; liczne imprezy handl., m.in. Międzynar. Targi Pogranicza „Wschód–Zachód”, Targi Nadbużańskie, Targi Rolno-Przem. Bialagro; Inst. Wychowania Fiz. i Sportu (filia warsz. AWF); ośr. oświat. (licea ogólnokształcące, med. studium zaw., szkoły zaw.); działają: Tow. Przyjaciół Ziemi Bialskiej, Koło Bielczan, Podlaskie Tow. Społ.-Kulturalne; muzeum okręgowe; późnorenes. kościół parafialny (1597–1602, kaplice 1625), barok. kościół i klasztor Reformatów (1671–78, przebudowa 2. poł. XIX i XX w.), barok. kościół i klasztor Bazylianów (1747–49); fragmenty pałacu Radziwiłłów (po 1622, przebudowa XVIII w.); obwarowania bastionowe systemu hol. (XVII w.).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Biała Podlaska, kościół Narodzenia NMP fot. P. Jamski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia