Beron Petyr
 
Encyklopedia PWN
Beron Petyr, ur. X 1800, Koteł, zm. 21 III 1871, Krajowa (Rumunia),
bułgarski działacz odrodzenia nar., uczony encyklopedysta, reformator szkolnictwa;
po studiach filoz. na uniwersytecie w Heidelbergu i med. w Monachium 1832–41 pracował jako lekarz w Krajowie; po 1843 poświęcił się wyłącznie pracy nauk.; wydał m.in. kompedium ówczesnej wiedzy Panépistème... (t. 1–8 1860–70) i Slawische Philosophie... (1855); największe znaczenie dla odrodzenia nar. Bułgarów miało dzieło Ryben bukwar (1824), pierwszy nowoczesny podręcznik bułgarski, który dał początek szkolnictwu w duchu oświecenia europejskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia