Bermudy. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Bermudy. Ustrój polityczny.
Terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, z autonomią wewnętrzną. Obowiązuje konstytucja z 1968 (zmiany 1973 i 1979). Monarchę brytyjskiego reprezentuje mianowany przez niego gubernator. Do jego kompetencji należą sprawy obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki zagranicznej. Władza ustawodawcza w sprawach nie zastrzeżonych dla gubernatora należy do 2-izbowego parlamentu o 5-letniej kadencji: 36-osobowej Izby Zgromadzenia z wyborów powszechnych, 11-osobowego Senatu z nominacji gubernatora (na wniosek premiera i przywódcy opozycji). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez gubernatora i odpowiedzialnego przed Izbą Zgromadzenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia