Bermudy. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Bermudy. Gospodarka
Podstawą gospodarki jest całoroczna turystyka, dostarczająca 35% PKB. Na Bermudy przybywa rocznie ponad 500 tys. turystów (głównie z USA); wpływy z turystyki przekraczają 400 mln dol. USA rocznie. Wyspy stanowią międzynarodowe centrum finansowo-ubezpieczeniowe, a dochody z opłat rejestracyjnych (firmy ubezpieczeniowe i handlowe, statki morskie), ceł importowych i usług finansowych stanowią 23% PKB; główne gałęzie przemysłu to: farmaceutyczny, perfumeryjny, spożywczy i włókienniczy, ponadto produkcja jachtów; rozwinięte rybołówstwo i połów homarów. Rolnictwo oparte na uprawie warzyw, kwiatów, batatów, bananów, tytoniu, kawy, drzew cytrusowych i rącznika. Dobrze rozwinięta sieć dróg. Poszczególne wyspy połączone mostami; brak linii kolejowych; międzynarodowy port lotniczy — Kindley Field, morski — Hamilton. Bermudy importują żywność, ropę naftową i produkty pochodne, maszyny elektroniczne i urządzenia, sprzęt transportowy, odzież; Eksportują głównie wyroby perfumeryjne i farmaceutyczne, produkty naftowe oraz kwiaty i warzywa. Bermudy. osiągają najwyższą na świecie wartość PKB na 1 mieszkańca — 69,9 tys. dol. USA (2004).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia