Berlinguer Enrico
 
Encyklopedia PWN
Berlinguer Enrico, ur. 25 V 1922, Sassari, zm. 11 VI 1984, Rzym,
działacz wł. i międzynar. ruchu komunist., z zawodu prawnik;
od 1945 czł. KC WPK; 1949–56 sekr. generalny Federacji Wł. Młodzieży Komunist.; 1972–84 sekr. generalny WPK; od 1968 deputowany; twórca koncepcji „kompromisu historycznego”; współtwórca eurokomunizmu, odrzucającego przewodnią rolę KPZR w świat. ruchu komunist.; inicjator uchwał WPK potępiających sowiecką interwencję na Węgrzech (1956), w Czechosłowacji (1968), w Afganistanie (1979) oraz proklamowanie stanu wojennego w Polsce (1981).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia