Berg Lew S.
 
Encyklopedia PWN
Berg Lew S., ur. 2 II 1876, Bendery (Mołdawia), zm. 24 XII 1950, Leningrad (ob. Petersburg),
biolog i geograf;
od 1914 profesor Moskiewskiego Instytutu Roln., od 1916 — uniw. w Piotrogrodzie; od 1928 czł. Akad. Nauk ZSRR; 1940–50 przewodniczący Wszechzwiązkowego Tow. Geogr.; czł. honorowy wielu towarzystw nauk., m.in. pol.; opublikował ponad 600 prac nauk. z ichtiologii (oryginalna klasyfikacja ryb współcz. i kopalnych), geografii (elementy krajobrazu w strefach przyr.), klimatologii, paleoklimatologii, geomorfologii, glacjologii, zoogeografii, limnologii, gleboznawstwa, historii odkryć geogr. i etnografii. Imieniem B. nazwano m.in. szczyt i lodowiec w Pamirze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia