Benoît Gedeon
 
Encyklopedia PWN
Benoît
[benu]
Gedeon, żył w XVIII w.,
pruski przedstawiciel dyplomatyczny w Polsce 1748–76; pochodził z rodziny fr. hugenotów;
od 1752 jako sekr. poselstwa pruskiego w Warszawie faktycznie pełnił rolę rezydenta; od 1764 rezydent (przejściowo, np. 1766 z wyższą rangą dyplomatyczną); przeciwdziałał próbom reform w Rzeczypospolitej, poparł 1764 elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1776 podpisał konwencję ustalającą nową granicę między Prusami a Polską.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia